Svenska statliga televisionen  
 
 
 
Ett ännu värre TV-media.....  
 
 
 ÅTER TILLSTARTSIDAN

Anlitas av myndigheter, landsting, kommuner, fack etc.
 
 
 
 
Förmynderiet med supporters  
 
 
 
Förmynderiets hantlangare  
 
 
 
Hör inte hemma
i ett upplyst samhälle
 
 
 
 ÅTER TILLSTARTSIDAN

Flum & hantlangare  
 
 
 
Blaska & hantlangare  
 
 
 
Riktar sig till bottenskiktet  
 
 
 
En annan primitiv blaska  
 
 
 ÅTER TILLSTARTSIDAN

Blaska i allmänhet  
 
 
 
Västkustblaska & hantlangare  
 
 
 
Symbol för databranschen  
 
 
 
Lämna inte ut din e-postadress!


 
 
 
 
ÅTER TILLSTARTSIDAN