Förbjud skatter på bostäder -- börja med att helt slopa fastighetsskatten

¤   skattesänkningar skall vara finansierade så att det blir en god cirkel i stället för en ond.
¤   den oanständigaste skatten av alla skatter, nämligen fastighetsskatten, skall helt tas bort.

 

Bakgrund

Sverige har EU:s högsta skatter på boende enligt EU:s statistikkontor Eurostat. Nästan en tredjedel av svenskarnas hushållspengar går till boendet. Svenskens bostadskostnad ligger på drygt 30% av disponibel inkomst och i övriga EU är samma siffra 18%.
Över 60% av hyran utgöres av olika skatter.
Exempel på skatter för bostäder: fastighetsskatt, skatt vid förvärv, skatt på inteckningar, skatt på s.k. reavinst, förmögenhetsskatt.
 
Över hälften av svenska folket bor i småhus. Majoriteten av småbarnsfamiljer bor i egna hem. Boendet skall inte vara ett högriskprojekt. Stabila skatteregler måste vara en grundsten i bostadspolitiken. Det måste vara möjligt att upprätta ekonomiska kalkyler med långsiktighet vid köp av bostad.
 
Till råga på allt tar regeringen ut förmögenhetsskatt på en ordinär villabostad ! Detta drabbar i första hand pensionärer d.v.s. de som äger sin bostad, lånen betalda.
 
ALLTFÖR DYRT BYGGANDE OCH ALLTFÖR HÖGA FASTIGHETSVÄRDEN.
Som på andra områden driver skatterna upp produktionskostnaderna. Skatt på arbete, skatt på material, skatt på transporter, skatt på energi etc. Alla dessa skatter driver i sin tur upp marknads- och taxeringsvärden. Följden blir orealistiska fastighetsvärden och orealistisk lånebild med orealistiska räntor som följd.
Hyresgäster och villaägare betalar regeringens nota.

 
Kommentar

Räntebidragen är under avvecklande. Enligt prognoser från Boverket och RRV
gällande räntebidrag och fastighetsskatt för bostäder framkommer följande:

  År     Räntebidrag     Fastighetsskatt  
 1993     34,9 miljarder   xx,x miljarder*
 1994     32,6 miljarder   xx,x miljarder*
 1995     32,1 miljarder   xx,x miljarder*
 1996     27,8 miljarder   xx,x miljarder*
 1997     20,8 miljarder   20,7 miljarder
 1998     10,8 miljarder   22,1 miljarder
 1999      7,7 miljarder   22,9 miljarder
 2000      4,3 miljarder   23,6 miljarder
 2001      2,0 miljarder   24,0 miljarder
* väntar svar från Boverket (och då kan man få vänta länge.... om frågorna är obekväma)

Som framgår är bostadsbeskattningen tänkt att bli regeringens nya mjölkko.
Man avskaffar räntebidragen men man avskaffar inte fastighetsskatten. Att avskaffa
räntebidragen och samtidigt avskaffa fastighetsskatten går jämt ut.
 
Ett avskaffande av fastighetsskatten finansieras alltså av slopade räntebidrag.

Bernt A-siö
Bostadspolitik och Byggnadsfrågor
980904

TILLBAKS TILL FÖRSTASIDAN