DESSA FÖRETAG SPRIDER REKLAM MED HJÄLP AV
VIRUS PÅ INTERNET
och detta är avsiktligt


Här är en lista på adresser som sprider skräpreklam via pop-ups på Internet.
Kan blockeras med hjälp av Adblock http://adblockplus.org/en/ för Firefox/Flock och manuellt i IExplorer och AdvancedBrowser :

Exempel på adresser som skall blockeras för att slippa reklam:
http://eas.apm.emediate.eu/
http://html3.usagc.org/
http://greencardforall.org/
http://ilead.itrack.it
http://static.planet49.com/
http://track.webgains.com/
http://www.bestwestern.se/
http://www.planet49.se/
http://www.sas.se
http://www.solresor.se
http://www.vistaprint.dk
http://www.vistaprint.se
http://adfarm1.adition.com
http://se.static.planet49.com/
http://imagesrv.adition.com
http://www.lovefilm.se
http://www.comviq.se
http://www.malev.com
http://www.lot.com
http://www.shopping4net.se

Tillbaks