Några dystra siffror:
2012-13

U-landsbiståndet kostar c:a 35 miljarder kronor, dvs mer än 1% av BNP.
Nettokostnaden för invandringen uppgår, enligt ekonomidocenten Jan Tullberg,
till 110 miljarder kronor per år.

Andelen ej förvärvsarbetande bland utomeuropeiska invandrare är c:a 50%.tillbaks