Inrikesnyheter
Meddelande redovisat i SVT Text sida 128 den 4. februari 2000 15:00


Politiskt parti i kommunalfullmäktige i Trollhättan polisanmäler en demonstration
som genomfördes den 11:e januari.

Följande skäl till polisanmälan finns:

1. Deltagarna bestod huvudsakligen av ditkommenderade elever, inte ens föräldrarna tillfrågades.
2. Skolbarnen tvingades marschera bakom röda flaggor, vilket måste ses som ett påtvingat politiskt ställningstagande.
3. Trollhättans kommunalråd Gert-Inge Andersson (s) var enda talare och hans tal innehöll bland annat ett
      EU-positivt omdöme.
4. Talet och demonstrationen användes för att skapa en bild av folklig förankring för en motion som sedan
      lades i kommunfullmäktige.


Åberopad lagtext:

Regeringsformens 2 kap., 2 § säger att "Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen".