Inrikesnyheter från SVT Text
Text sida 113 den 23. januari 2000

Svenskt bistånd får kritik

Svenskt bistånd får kritik i en stor internationell utvärdering som har
genomförts på uppdrag av bistånds- organet Sida, rapporterar Ekot.

Flera internationella biståndsexperter har deltagit i studien. De anser att
det svenska biståndet har minskat för mycket samt att biståndet inte når dem
som bäst behöver det.

En stor del av svenskt bistånd är inte projektanknutet utan inriktat på att
skapa tillväxt, i förhoppningen om att det ska komma även fattiga till del.
Det gör det inte, anser experterna, som menar att projekt är effektivare.