Förnuftiga politiker.....
* läs kommentar

Inrikesnyheter från SVT Text
Text sida 112 den 13. december 1999


Stor majoritet vill förbjuda rasism

Kraven på ett förbud mot rasistiska
organisationer ökar. 73 procent av
svenskarna kräver förbud, visar en ny
Sifoundersökning. I juni ville 69
procent förbjuda rasistorganisationer.

Andelen tillfrågade som inte vill ha
förbud ligger i stort sett oförändrat
omkring 18 procent. De som inte vet
eller som är osäkra har minskat från
15 till 9 procent.

Mätningen gjordes i början av november
då 1 000 personer tillfrågades. Under-
sökningen redovisas på Dagens Nyheters
debattsida av doktor José Alberto Diaz
vid Integrationsverket.


Hemsidans kommentar:

Regeringen anser att vår svenska lag-
stiftning är tillräcklig vad gäller
rasism. Möjligen behövs en skärpning
av tillämpningen.

En anmärkning är emellertid på sin plats:

För att vara konsekvent bör lagstiftning
och förbud gälla såväl rasistiska som
antirasistiska organisationer. S.k. anti-
rasister använder ofta denna benämning
som förevändning för att ställa till
bråk och då till råga på allt i skydd av
media och myndigheter!