Uppdatering av permanenta beviljade uppehållstillstånd:
1980 - 2017     2.263.252 personer (verklig siffra lägg till c:a 230.000)
( 2011 - 2017     826.720 personer )

Sveriges folkmängd 31 dec 1979     8.303.010 personer
Sveriges folkmängd 31 dec 2017     10.120.242 personer
vilket visar en befolkningsökning med c:a 1.817.232 personer
En lek med siffror som kanske manar till eftertanke...

Minoritetsfolket
Ur "Grodorna" av Ian Wachtmeister, publ. 2000

Bakgrund

Sedan mitten av 1980-talet har invandringen till
Sverige -- i förhållande till folkmängden -- varit större
än till något annat europeiskt land.
Enbart under 1990-talet
utfärdade Sverige 431.379 permanenta uppehållstillstånd.
Därav till 209.548 personer som var anhöriga till de tidigare
invandrade (Migrationsverkets officiella statistik). Givetvis
har detta kraftigt påverkat situationen i Sverige. Politiker av
alla sorter försökte dock först påstå att detta varken skulle
skapa problem eller kosta pengar för skattebetalarna.
Sedan bytte man fot och anklagade svenskarna för att inte
vara tillräckligt multikulturella.

Det senaste greppet är att tala om integrationspolitik och
mångfald. Även svenskarna ska integreras i sitt eget land!
De som inte håller med kallas påpassligt för enfaldiga. Och
rasister. Och Invandrarverket har nu blivit Migrationsverket.
Kärt barn har många namn. Problemets kärna är dock inte
hur invandrarna behandlas utan hur svenskarna behandlas
av sina egna ledare.


TILLBAKS TILL FÖRSTASIDAN