Dags för del två i
kampen mot våld


Tidningen Metro 26 juni 2001
Jonas Hållén - Journalist
 
Hotet mot demokratin har tagit sig en ny skepnad. Vid EU-mötet i Göteborg var det den reaktionära delen av vänstern som maskerad gick till attack mot det demokratiska samhället med stenar, järnrör och glasflaskor. Sedan de reaktionära misshandlat polismän, slagit sönder butiker, bränt och skövlat, tvingades arrangörerna evakuera flera folkligt valda ledare från deras hotell och flytta delar av mötet till säkrare lokaler.

Även de som använde fredliga metoder för att protestera mot den europeiska unionen fick sina möten störda. Efter att de första gatstenarna kastats tystnade en stor del av rapporteringen från såväl seminarierna som de stora, folkliga demonstrationerna.

Liksom nazisterna består den reaktionära vänstern av en samling politiska sekter. Medlemmarna är unga, arga och förvirrade. Det är människor som söker gemenskap i en ideologi som bejakar våldsam kamp, självuppoffring och total gemenskap i sluten grupp.

De flesta vänsterreaktionärer som jag mött är uppvuxna i väletablerad medelklass. Påfallande ofta är deras föräldrar akademiker, kulturarbetare eller högre tjänstemän.

Strax efter kravallerna i Göteborg kallade statsminister Göran Persson de här reaktionärernas aktioner för "fascistisk verksamhet". Han tillade att de "visat ett öppet förakt för demokratin". Justitieminister Thomas Bodström beskrev deras våld som "ett hot mot demokratin".

Förra gången liknande omdömen fälldes om en politisk rörelse ledde det till att fyra av Sveriges största dagstidningar gick samman i en kampanj.

Tidningarna publicerade en anonymt skriven artikel om hotet mot demokratin. Texten kompletterades med en lista, där ett sextiotal nazister och medlemmar i mc-gäng hängdes ut med namn och bild.

Allmänheten reagerade starkt. Flera av de utpekade blev uteslutna ur facket, några förlorade sina jobb, anhöriga trakasserades och minst en person tvingades hoppa av den utbildning som han börjat.

I ett öppet brev till läsarna deklarerade de fyra chefredaktörerna: "Vi vill visa att vi inte ger vika utan tänker fortsätta att avslöja kriminella gruppers dåd och vilka som ligger bakom dem."

Om chefredaktörerna menade allvar med sina ord - och är konsekventa - är det nu dags för del två i kampanjen: En lista med namn och bild på den reaktionära vänsterns ideologer och de vänsteraktivister som dömts för våldsbrott, upplopp och sabotage, en kartläggning av den reaktionära vänsterns nätverk och metoder, samt en undersökning av vilka som understöder rörelsen ekonomiskt och politiskt.

Frågan är bara om journalisterna ställer upp den här gången? Risken är ju stor att deras egna barn hamnar på listan ...


Jonas Hlln
Frilansjournalist