Hur många av flyktingarna till EUROPA har fått stanna?
ANTAL BEVILJADE PERMANENTA ASYLTILLSTÅND UNDER PERIODEN 1987 - 1996

Land________Totalt
SVERIGE------191.310
Tyskland--------144.310
England----------96.905
Frankrike--------91.305
Holland----------88.250
Norge------------48.410
Danmark---------50.325
Schweiz----------49.015
Österrike---------15.015
Belgien-----------11.860
Finland-----------10.250
Spanien-----------5.685
Italien-------------3.555
Grekland----------1.360
Portugal------------250
Irland---------------70

Land_____Per 100.000 invånare
SVERIGE------2.199
Norge----------1.126
Danmark--------968
Schweiz---------710
Holland---------581
Finland----------205
Österrike-------190
Tyskland--------180
England---------168
Frankrike-------159
Belgien---------119
Spanien---------15
Grekland--------13
Italien-----------6
Portugal---------3
Irland-----------2

I förhållande till den egna befolkningen är den permanenta invandringen till Sverige sedan 10 år tillbaka mer än 10 gånger större än genomsnittet för övriga EU-länder.

Bara en bråkdel av dem som fått stanna de senaste 10 åren är asylflyktingar enligt FN-konventionen. Majoriteten kommer numera från länder utanför Europa.


Källa: UNHCR 1996 Stasticical Overview, Table 13
Statistiken fanns intagen i Aftonbladet 27 april 1998