Publicerad på Internet (basio.de) den 7 maj 2010, kompletterad med länk den 30 maj 2011.


GREKLAND bluffade sig in i EU.
GREKLAND bluffade sig in i EMU.
GREKLANDS folk kräver att EU skall betala grekiska folkets svindleri.
GREKLAND bör bojkottas både vad gäller turismen och varor.
GREKLAND är inte önskvärda i den Europeiska gemenskapen.

                                                                                                              (Finns det egentligen någon naturlig Europeisk gemenskap?)

Så här ser konkursen ut i siffror ---
ett försök att beskriva de ofattbart stora belopp det rör sig om:
"Lån" från EU (större delen) och IMF (Internationella valutafonden) m.fl.,
totalt c:a 9 tusen miljarder kronor (9.000.000.000.000 kronor)
Detta motsvarar grovt räknat hel årslön brutto för
2,8 miljoner svenska arbetare eller 1 miljon nybyggda villor.

Se även länk: Greker som invandrat till Sverige
Free counter and web stats