Fakta om EU:s tio nya medlemsländer

 

                  ESTLAND

                  Befolkning: 1,4 miljoner

                  BNP/capita: 30 600 kronor

                  Folkomröstning 14 september 2003

 

                  LETTLAND

                  Befolkning: 2,4 miljoner

                  BNP/capita: 21 890 kronor

                  Folkomröstning 20 september 2003

 

                  LITAUEN

                  Befolkning: 3,7 miljoner

                  BNP/capita: 23 800 kronor

                  Folkomröstning 10-11 maj 2003

                  89,9 procent röstade ja

 

                  POLEN

                  Befolkning: 39 miljoner

                  BNP/capita: 36 600 kronor

                  Folkomröstning 7-8 juni 2003

 

                  TJECKIEN

                  Befolkning: 10,3 miljoner

                  BNP/capita: 45 200 kronor

                  Folkomröstning 15-16 juni 2003

 

                  MALTA

                  Befolkning:  0,4 miljoner

                  BNP/capita:  82 900 kronor

                  Folkomröstning 8 mars 2003

                  53,5 procent röstade ja

 

                  CYPERN

                  Befolkning: 0,8 miljoner

                  BNP/capita: 108 000 kronor

                  Ingen folkomröstning

 

                  SLOVENIEN

                  Befolkning: 2 miljoner

                  BNP/capita: 90 000 kronor

                  Folkomröstning 23 mars 2003

                  89,6 procent röstade ja

 

                  UNGERN

                  Befolkning: 10 miljoner

                  BNP/capita: 41 780 kronor

                  Folkomröstning 12 april 2003

                  83,8 procent röstade ja

 

                  SLOVAKIEN

                  Befolkning: 5,4 miljoner

                  BNP/capita: 33 900 kronor

                  Folkomröstning 16-17 maj 2003

                  92,7 procent röstade ja

                  /preliminärt resultat/

 

Källor: Utrikespolitiska institutet,   Eurostat och TT

 

 

                  Som jämförelse redovisas SVERIGE (medlem sedan 1995)                  Som jämförelse redovisas NORGE (ej medlem)

                  Befolkning: c:a 9 miljoner                                                                          Befolkning: c:a 4,5 miljoner

                  BNP/capita: c:a 107.000 kronor                                                                BNP/capita: c:a 150.000 kronor

 

             

                   Så här har EU-vuxit

 

                   1951 bildade Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland, Luxemburg, och Italien

                   Kol- och stålunionen, som  senare döptes om till EG.

 

                  1973 anslöt sig Storbritannien,  Danmark och Irland.

 

                  1981 blev Grekland medlem.

 

                  1986 utökades skaran med Spanien och  Portugal.

 

                  1995 blev Sverige, Finland och  Österrike medlemmar i vad som nu  blivit Europeiska unionen (EU).

 

                  Norge, som inbjudits, sade nej i en folkomröstning år 1994.

 

 

               2004 kommer med all sannolikhet tio nya länder att ansluta sig:

               Estland, Lettland, Litauen, Polen,  Tjeckien, Slovakien, Ungern, Cypern,

               Malta och Slovenien.