Vi måste sluta importera arbetslösa

Sverige kan faktiskt inte fortsätta att ta emot människor utifrån i snabbare takt
än vi förmår skapa nya jobb. Och inte stämpla alla som rasister som ifrågasätter
kostnaden för invandringen. Detta i ett allt kärvare klimat, där staten inte längre
kan fullfölja sina utfästelser till de medborgare som betalt in sina "premier".

Klipp från: Dagens Industri 990211, "Ledare & Debatt - Debatt & Dialog"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TILLBAKS TILL FÖRSTASIDAN