Upprepade opinionsundersökningar visar att svenska folket vill ha strängare regler för invandring

Vi har inte råd med flykting- och biståndspolitiken!

INTE INVANDRARNAS FEL
Den som inte tycker att Sveriges flykting- och biståndspolitik är bra har inte rätt att yttra sig ! Vi skattebetalare som på alla sätt betalar kalaset får alltså inte yttra oss kritiskt, då stämplas vi som främlingsfientliga ! Man undrar vilka krafter som styr detta land? Att ha åsikter om vår katastrofalt dåliga ekonomi och vår höga arbetslöshet har inget med fientlighet mot invandrare att göra. Möjligen fientlighet mot den politik som förts och förs och det är inte liktydigt med främlingsfientlighet.

SVENSSONS I KRIS
Enkelt kan flykting- och biståndspolitiken jämföras med familjen Svenssons ekonomi. Hon och han Svensson jobbar och står i och är en svensk medelklassfamilj i en svensk medelstor stad. Man reagerar som de flesta andra över allt elände i världen, alla stackars människor som drabbas av krig och katastrofer. Svenssons skänker stora belopp till olika biståndsorganisationer, som det visar sig alltför stora belopp, för Svenssons råkar ut för flera oförutsedda utgifter och befinner sig ganska snart i besvärlig ekonomisk kris. Man kan inte betala hyran, bilen är ett minne blott, obefintligt klädkonto, ingen semesterresa, magert matkonto och Svenssons börjar må dåligt. Vräkning från lägenheten, besök av Kronofogden etc gör att Svenssons blir sjukskrivna. Den godhjärtade familjen Svensson är i djup kris.

SVENSSONS ERKÄNNER
Svenssons inser att man har hjälpt till på fel sätt. Man har själva satt sig i en situation att man behöver hjälp. Svenssons erkänner att man hade haft fortsatta möjligheter att hjälpa andra människor om man själv mått bra och haft god ekonomi.

ERKÄNNER VÅRA FOLKVALDA?
Sensmoral: samtliga politiker i vårt land, lyssna på era väljare, dom är inte så dumma bara dom får yttra sig......


TILLBAKS TILL FÖRSTASIDAN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~