Medlemsländernas avgifter och återflöden 2014

kompletterad juni 2016

Uppgifterna i tabellen är baserade på EU-kommissionens finansiella rapport för 2014. 

Land

Avgift i miljoner     euro

Återflöde* i miljoner   euro

Nettoflöde           Per inv. i skr miljoner euro

Tyskland

29 143

11 278,6

-17 864,4         -2.042:-/invånare

Frankrike

20 967,7

13 140,1

-7 827,6           -1.086:-/invånare

Storbritannien

14 072,3

6 835,4

-7 236,9           -1.038:-/invånare

Nederländerna

8 372,7

1 918,6

-6 454,1           -3.468:-/invånare

Italien

15 888,6

10 437,7

-5 450,9               -840:-/invånare

Belgien

5 232,7

2 318,9

-2 913,8           -2.389:-/invånare

Sverige

4 294,3

1 658,4

-2 635,9           -2.492:-/invånare

Österrike

2 869,5

1 550,8

-1 318,7           -1.414:-/invånare

Danmark

2 507,6

1 460,1

-1 047,5           -1.690:-/invånare

Finland

1 904,1

1 034,5

-869,6               -1.473:-/invånare

Irland

1 650,6

1 517

-133,6                 -280:-/invånare

- - - - - - - - - -

Luxemburg

- - - - - - - - - - - - - -

246,2

- - - - - - - - - - - - - - - -

320,8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

74,6                 +1.200:-/invånare

Kroatien

429,8

575,2

145,4                 +322:-/invånare

Malta

76,1

247,5

171,4               +3.555:-/invånare

Cypern

160,6

362,9

202,3               +2.235:-/invånare

Spanien

11 111

11 441,3

330,3                   +67:-/invånare

Estland

200,4

658,7

458,3               +3.308:-/invånare

Slovenien

385

1 133,4

748,4               +3.333:-/invånare

Lettland

270

1 053

783                 +3.706:-/invånare

Slovakien

720,2

1 658,6

938,4               +1.660:-/invånare

Litauen

384,7

1 875,5

1 490,8           +4.793:-/invånare

Bulgarien

460,5

2 243,2

1 782,7           +2.306:-/invånare

Tjeckien

1 506,7

4 361,8

2 855,1           +2.543:-/invånare

Portugal

1 747,9

4 909,4

3 161,5           +2.837:-/invånare

Rumänien

1 458,9

5 923,6

4 464,7           +2.095:-/invånare

Grekland

1 949,8

7 057,5

5 107,7           +4.376:-/invånare

Ungern

995,8

6 605,1

5 609,3           +5.347:-/invånare

Polen

3 954,6

17 406,3

13 451,7           +3.268:-/invånare

Totalt

139 743

127 055,7

-11 977,4

* Utöver återflödet till medlemsländerna tillkommer bland annat administrativa kostnader för
EU:s institutioner samt utgifter till länder och regioner utanför EU:s geografiska område
.

Senast uppdaterad: 2015-12-04
Kompletterad 23 juni 2016 med utgift respektive inkomst i svenska kronor per invånare.

www.basio.de
tillbaks