Sydsvenskan 14 mars 2014

Avvisningsresor kostade kvarts miljard

Svenska myndigheter betalar allt mer för att utvisa människor som nekas asyl. I fjol kostade avvisningsresorna en kvarts miljard kronor.
Vid ett tillfälle hyrdes en Boeing 737 in för att flyga fem afghaner till Kabul. Enbart flygresan kostade 271 000 kronor per person.
Därutöver tillkommer löner och traktamenten för den eskorterande personalen.

TEXT: Erik Magnusson

Varje gång Migrationsverket – eller någon av landets migrationsdomstolar – fattar beslut om att avvisa en asylsökande till ett avlägset land ställs svenska staten inför dryga avvisningskostnader.
Om den avvisade vägrar att återvända frivilligt skjuter Migrationsverket över ärendena till polisen och av Kriminalvårdens transporttjänst.
I fjol sköt kostnaderna för den här verksamheten i höjden. Sedan 2011 har notan ökat med 26%.
I fjol fick Kriminalvården 241,6 miljoner kronor i ett särskilt "migrationsanslag" för att avvisa 3 752 personer. Det kan jämföras med 2011 års nota som gick lös på 192,7 miljoner kronor. Avvisningsresorna upptar numera 3,2 % av Kriminalvårdens budget.
– Kostnaderna ökar kraftigt trots att färre personer avvisas. Ökningen beror på fler svåra ärenden, mer bevakning och fler inhyrda flygplan, säger Claes Nöjd, chef för Kriminalvårdens transporttjänst.
Enligt Nöjd har genomsnittskostnaden "per transporterad klient" på två år ökat från 54 000 till 64 000 kronor. Det inbegriper såväl transport- som personalkostnader.
Antalet inhyrda plan har på ett år ökat från 100 till 170. Fler flygningar går till Balkan, till Italien och till Afghanistan.
Under 2013 genomförde Kriminalvårdens transporttjänst sextio resor till Afghanistan med totalt 144 avvisade personer. Av dessa var 17 resor med chartrade flygplan.
Den hittills dyraste avvisningsresan genomfördes i februari 2013. Då hyrdes en Boeing 737–800 in för att frakta fem personer till flygplatsen i Kabul. Enbart kostnaden för det chartrade planet uppgick till 1 354 700 kronor.
– Vi gör upphandlingar på flygplan inför varje enskild resa. Är det kort framförhållning blir det dyrare. Dessutom kan det falla bort klienter efter det att en upphandling gjorts, säger Claes Nöjd.
Kriminalvården genomförde i fjol sexton liknande flygresor till Kabul. Vid sex tillfällen hyrde man in en snarlik Boeing 737.
I november hyrdes en Airbus 320 in för att frakta tretton avvisade afghaner till Kabul. Vid sju tillfällen hyrdes mindre jetplan av typen Beechkraft King Air 300. Varje gång för att frakta en enda avvisad person till Afghanistan.
När en person på så sätt flygs från Sverige till Afghanistan kostar själva flygresan mellan 44 000 och 58 000 kronor.
– Det är så beställaren bestämt, i det här fallet polisen, säger Claes Nöjd.
Charterflygningarna till Afghanistan har fortsatt under 2014. I februari hyrdes en Boeing 737–800 in för 1 241 300 kronor för att frakta tio avvisade personer till Kabul.
Enligt Kriminalvårdens verkställighetsrapporter har resorna förlöpt väl. Samtliga avvisade har tagits emot av passpolisen på Kabuls flygplats. Några gånger har enskilda passagerare försetts med handfängsel vid avresan från Sverige.tillbaks